Curfex

Chính sách bảo mật


1. GIỚI THIỆU

Curfex Japan Inc (sau đây gọi là "Curfex") thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiền. Curfex sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ quyền bảo mật trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.


Bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật này khi bạn đăng ký, truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hoặc chức năng được cung cấp trên trang web của chúng tôi và tất cả các trang web, ứng dụng và dịch vụ có liên quan (gọi chung là “Dịch vụ Curfex”).


2. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Curfex sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các cách thức hợp pháp.


3. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:


Để liên hệ với bạn bằng cách thực hiện cuộc gọi thoại hoặc qua tin nhắn văn bản (SMS) hoặc email mà theo sự cho phép của Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi;


Để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi;


Để xử lý các giao dịch và gửi thông báo về các giao dịch của bạn;


Để cải thiện các Dịch vụ Curfex hiện có;


Nghiên cứu, thiết kế và đưa ra các dịch vụ hoặc sản phẩm mới;


Để đăng ký tài khoản, thẩm định khách hàng và xác minh danh tính khách hàng (theo yêu cầu của Đạo luật Phòng chống Chuyển giao Tài sản do Phạm tội).


Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn được yêu cầu cho bất kỳ mục đích nào không được nêu ở trên, Curfex sẽ chỉ tiến hành sau khi được sự đồng ý của bạn.


Ngoài ra, Curfex sẽ sử dụng Mã Số Cá Nhân cho các mục đích sau:


Chuẩn bị các tài liệu theo luật định và / hoặc các báo cáo cần thiết cho các giao dịch chuyển tiền nước ngoài.


4. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Curfex sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân được thu thập nhằm ngăn ngừa rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng.


5. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

5.1. Để thực hiện các dịch vụ Curfex

Curfex có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết hoặc Nhà cung cấp dịch vụ khác của Curfex để thực hiện các Dịch vụ của Curfex mà bạn đã yêu cầu. Các công ty này bắt buộc phải tuân thủ Chính sách Bảo mật này và có nghĩa vụ bảo mật khi xử lý thông tin cá nhân của bạn.


5.2. Cho bên thứ ba

Curfex sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp việc tiết lộ đó tuân theo bất kỳ luật và quy định hiện hành nào như Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc hợp tác với các cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật.


5.3. Chia sẻ, v.v. cho Bạn

Bạn có thể yêu cầu chia sẻ, sửa chữa, bổ sung hoặc xóa, tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng (sau đây gọi chung là "chia sẻ, v.v." ) thông tin cá nhân của bạn theo các thủ tục quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin đó trong thời gian sớm nhất có thể ngoại trừ trường hợp không thể xác minh danh tính của bạn với tư cách là khách hàng.


Trong trường hợp bạn yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân không chính xác, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu này ngay sau khi xem xét và điều tra, trừ trường hợp không thể xác minh danh tính của bạn với tư cách là khách hàng.


Để chia sẻ, v.v., thắc mắc và khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của bạn do Curfex nắm giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ


Bộ phận dịch vụ khách hàng,
Curfex Japan Inc
Zip 100-0004 4F Tòa Nhà Otemachi, 1-6-1, Otemachi, Chiyoda, Tokyo
Giờ làm việc: 10:00 - 18:00 (Giờ Nhật Bản, trừ cuối tuần và ngày lễ)
Email: hello@curfex.com


6. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin được đăng trên Trang web này.


Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này và thông tin có thể truy cập qua trang này không bị nhiễm vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, v.v.


Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra khi sử dụng Trang web này. Việc sử dụng Trang web này do bạn tự chịu rủi ro.


7. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Curfex có quyền xem xét và thay đổi Chính sách Bảo mật này bằng cách cập nhật trang này theo quyết định riêng của mình sau khi xem xét kỹ lưỡng. Mọi thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày chúng được công bố.


8. BẢN QUYỀN

Curfex sở hữu nội dung và bản quyền của Trang web này. Nghiêm cấm mọi phát hành trái phép thông tin được đăng trên Trang web này.