Curfex
Trung tâm hỗ trợ

Tỷ giá trung bình của thị trường - Tỷ giá hối đoái hợp lý

Curfex

Tỷ giá thị trung bình của thị trường là gì?

Bạn có nhận thấy rằng tỷ giá hối đoái mà bạn thấy trên Google hoặc Yahoo luôn khác với tỷ giá hối đoái mà các ngân hàng hoặc nhà điều hành chuyển tiền đặc trưng cung cấp cho bạn không? Nếu có, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng bạn luôn nhận được ít hơn tại các ngân hàng hoặc các nhà điều hành chuyển tiền đặc trưng này. Điều này là do tỷ giá bạn thấy trên Google hoặc Yahoo là tỷ giá hối đoái thực, tỷ giá hối đoái trung bình của thị trường.

Tỷ giá trung bình của thị trường là trung điểm giữa tỷ giá mua và bán của một cặp tiền tệ. Tỷ lệ này thường chỉ có thể tiếp cận với các ngân hàng và các công ty môi giới quy mô lớn.


Tỷ giá trung bình của thị trường khác với các tỷ giá hối đoái khác như thế nào?

Tỷ giá hối đoái mà các ngân hàng và các nhà điều hành chuyển tiền đặc trưng khác báo giá cho bạn sẽ khác nhau giữa các nhà cung cấp. Điều này là do họ tăng giá tỷ giá hối đoái, còn thường được gọi là chênh lệch tỷ giá hối đoái. Mức chênh lệch càng lớn, mức tăng giá đó càng lớn và họ càng kiếm được nhiều tiền từ bạn.

Với các ngân hàng và các nhà điều hành chuyển tiền đặc trưng khác, đối với cùng một cặp tiền tệ, sẽ có tỷ giá mua và tỷ giá bán. Nếu khách hàng bắt đầu giao dịch bán, tỷ giá mua được báo giá và khách hàng sẽ nhận được ít hơn. Nếu khách hàng bắt đầu giao dịch mua, tỷ giá bán sẽ được báo giá và khách hàng sẽ trả nhiều tiền hơn.

Với tỷ giá trung bình của thị trường, chỉ có MỘT tỷ giá bất kể bạn đang mua hay bán.


Làm thế nào để phát hiện chi phí chuyển tiền ẩn?

Chuyển tiền miễn phí thường không đúng sự thực

Có nhiều nhà cung cấp cung cấp chuyển khoản ‘miễn phí’ hoặc ‘0 hoa hồng’, rất có thể phí thực sự của những nhà cung cấp này được ẩn trong tỷ giá hối đoái của họ. Với tỷ giá hối đoái liên tục biến động, nó trở thành một cách rất thuận tiện để các nhà cung cấp này che giấu các khoản phí thực của họ.

Kiểm tra phí chuyển khoản và tỷ giá hối đoái

Chi phí chuyển tiền thực sự bao nhiêu được tạo thành từ hai yếu tố - phí chuyển khoản và tỷ giá hối đoái. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra cả hai.

Luôn đảm bảo so sánh số tiền bạn nhận được với số tiền bạn phải trả để xác định rõ hơn chi phí chuyển khoản thực tế của mình.


Bạn nhận được gì tại Curfex?

Tại Curfex, chúng tôi cung cấp cho bạn tỷ giá trung bình của thị trường, tỷ giá hối đoái duy nhất không có sự tăng giá và chênh lệch bằng không. Chúng tôi nhận được tỷ giá từ trang currencylayer cập nhật theo thời gian thực tế. Do bởi các nhà cung cấp khác nhau sẽ tính toán tỷ giá trung bình của thị trường của họ từ các tập dữ liệu khác nhau, nên tỷ giá của chúng tôi có thể thay đổi so với các nhà cung cấp như Google, Yahoo hoặc Reuters, tuy nhiên sự khác biệt sẽ là rất ít.

Phí chuyển tiền của chúng tôi là 1% trên tổng số tiền gửi và sự đơn giản và minh bạch này cũng sẽ được hiển thị rõ ràng trong yêu cầu chuyển tiền của bạn.