Curfex
Trung tâm trợ giúp

Gửi chuyển khoản

Bước 1: Thông tin chuyển khoản

Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản Curfex của bạn.Để gửi chuyển khoản, hãy chuyển đến tab Gửi ở đầu trang.

Nhập số tiền bạn muốn gửi và số tiền mà người thụ hưởng của bạn sẽ nhận được cũng sẽ hiển thị.

Bạn cũng sẽ thấy tỷ giá trung bình của thị trường, phí giao dịch và ngày ước tính người nhận sẽ nhận tiền cũng được hiển thị rõ ràng.

Curfex

Gợi ý hữu ích

Ngoài ra, bạn có thể nhập số tiền mà người nhận của bạn cần nhận và số tiền bạn cần gửi sẽ được hiển thị.

Curfex

Chọn từ các tùy chọn có sẵn sau đây *, phương thức mà người nhận của bạn muốn nhận tiền:

- Ngân hàng của người nhận: tiền được gửi đến tài khoản ngân hàng của người nhận
- Nhận tiền mặt: tiền được gửi đến trung tâm thu hộ tiền nơi người nhận có thể nhận tiền dưới dạng tiền mặt
- Ví điện tử: số tiền được gửi dưới dạng ví điện tử đến tài khoản ví điện tử của người nhận
- Nạp tiền điện tử: số tiền được gửi bằng cách nạp tiền qua điện thoại di động khi tiền được nạp vào dịch vụ di động của người nhận

*các tùy chọn khả dụng tùy thuộc vào tiền tệ của người nhận

Chọn từ danh sách thả xuống, mục đích chuyển tiền cũng như nguồn tiền phù hợp nhất với việc chuyển tiền này. Chúng tôi được yêu cầu thu thập những thông tin này như một phần của quá trình thẩm định của chúng tôi theo yêu cầu của quy định.

Bước 2: Thông tin người nhận

Cung cấp cho chúng tôi thông tin người nhận của bạn và thông tin thanh toán của họ.Thông tin thanh toán được yêu cầu sẽ tùy thuộc vào phương thức mà người nhận của bạn muốn nhận tiền, ví dụ: nếu thông qua ngân hàng người nhận, thông tin ngân hàng là bắt buộc.

Thông tin chi tiết về người nhận mà chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tùy theo quốc gia bạn gửi tiền.

Đối với các khoản thanh toán cho ngân hàng người nhận, Tên người nhận được cung cấp phải khớp chính xác với tên của chủ tài khoản ngân hàng đã đăng ký và cũng phải khớp với tài khoản ngân hàng người nhận đã cung cấp để tránh mọi sự chậm trễ hoặc có thể bị từ chối thanh toán.

Curfex
Curfex

Gợi ý hữu ích

Lưu người nhận làm người nhận yêu thích để bạn không phải nhập lại thông tin chi tiết của họ cho các lần chuyển tiền trong tương lai.

Curfex

Quan trọng

Tên người nhận mà được cung cấp phải khớp chính xác với tên của chủ tài khoản ngân hàng để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào hoặc có thể bị từ chối thanh toán.

Tùy thuộc vào quốc gia bạn gửi tiền, Bạn có thể chọn một tùy chọn như thêm ghi chú cho người nhận như là một lưu ý tham khảo cho người nhận xác định rõ ràng hơn khoản thanh toán của bạn (ví dụ: Cho thuê tháng Sáu). Thường có giới hạn là 35 ký tự.

Bước 3: Kiểm tra lại

Xem lại tất cả các thông tin được cung cấp để đảm bảo mọi thứ đều chính xác.

Nếu bạn cần thay đổi bất cứ điều gì, chỉ cần nhấp vào “quay lại” ở trên cùng bên trái và điều đó sẽ đưa bạn trở lại các trang trước đó.

Curfex

Bước 4: Thanh toán

Bạn có thể thanh toán chuyển khoản của mình qua hai (2) cách::
1) Chuyển khoản ngân hàng 2) Thẻ ghi nợ
2) Thẻ ghi nợ

1) Chuyển khoản ngân hàng 2) Thẻ ghi nợ
Hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ sử dụng ngân hàng nào để gửi tiền và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tài khoản ngân hàng Curfex tương ứng tốt nhất cho bạn.

Curfex

Quan trọng

Thanh toán phải bắt nguồn từ tài khoản ngân hàng do bạn đứng tên. Thanh toán từ bên thứ 3 (như thành viên gia đình hoặc bạn bè) sẽ dẫn đến việc hủy chuyển khoản.

Curfex

Thanh toán phải bắt nguồn từ tài khoản ngân hàng do bạn đứng tên. Bất kỳ khoản thanh toán nào từ bên thứ ba, ví dụ: các thành viên gia đình của bạn bè sẽ dẫn đến việc hủy chuyển khoản.

Vui lòng bao gồm số tham chiếu chuyển khoản khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng, để chúng tôi có thể xác định chính xác và dễ dàng các khoản tiền khi chúng tôi nhận được.

Tỷ giá trung bình của thị trường được báo cho bạn có hiệu lực trong 24 giờ để đảm bảo không có thay đổi đối với báo giá của bạn, chúng tôi cần nhận được tiền trước thời gian đã được hiển thị.

Curfex

Quan trọng

Hãy nhớ bao gồm số tham chiếu chuyển khoản khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Nó sẽ giúp chúng tôi xác định khoản thanh toán của bạn một cách dễ dàng khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán đó tại ngân hàng của chúng tôi và tránh bất kỳ sự chậm trễ nào đối với việc chuyển khoản của bạn.

Curfex

Quan trọng

Tỷ giá trung bình của thị trường được báo cho bạn có hiệu lực trong 24 giờ. Để khóa chuyển khoản của bạn với tỷ giá đã báo, chúng tôi cần nhận được tiền của bạn trước thời gian đã hiển thị trên màn hình.

Curfex

2) Thẻ ghi nợ
Nhập thông tin thẻ ghi nợ của bạn để xử lý thanh toán. Hãy yên tâm rằng chi tiết thẻ ghi nợ của bạn được xử lý thông qua một mạng an toàn và chúng tôi không lưu giữ bất kỳ thông tin thẻ ghi nợ nào của bạn. Tìm hiểu thêm bằng cách xem Chính sách thẻ ghi nợ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng phí xử lý thẻ ghi nợ có thể được áp dụng. Phí xử lý được hiển thị và được thêm vào số tiền thanh toán của bạn. (Phí này không do Curfex tính mà do nhà cung cấp dịch vụ xử lý thẻ tính.)

Đối với các giao dịch chuyển tiền có nguồn gốc từ Nhật Bản, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận thẻ ghi nợ được phát hành trong nước tại Nhật Bản do bởi các quy định.

Curfex

Hoàn thành: Đã nộp chuyển khoản

Thật dễ dàng! Chuyển khoản của bạn hiện đã được gửi thành công.

Thật dễ dàng! Chuyển khoản của bạn hiện đã được gửi thành công. Nếu bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra số tiền của bạn và sẽ cố gắng hoàn tất chuyển khoản ngay khi chúng tôi nhận được.

Bạn có thể theo dõi tình trạng chuyển khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

Curfex

Gợi ý hữu ích

Chuyển khoản ngân hàng có thể mất thời gian. Vui lòng đợi khoảng 30 phút để cập nhật tình trạng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng chức năng trò chuyện hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hello@curfex.com.

Curfex
Curfex

Curfex dành cho tất cả mọi người! Curfex dành cho bạn!

Curfex