Curfex

Chính sách Cookie

1. GIỚI THIỆU

Curfex Japan Inc (sau đây gọi là “Curfex”) thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiền. Curfex sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.


1.1. Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu tự động trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập hầu hết mọi Trang web. Chúng được lưu trữ bởi trình duyệt Internet của bạn. Cookie chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của bạn, nhưng chúng thường không nhận dạng cá nhân bạn. Trình duyệt của bạn gửi lại các cookie này cho Trang web mỗi khi bạn truy cập lại để nó có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và ngoài ra nó còn cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm của bạn khi bạn truy cập Trang web.

1.2. Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Cookie mà chúng tôi sử dụng được chia thành 4 loại:

  1. Vận hành. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo hoặc các công nghệ theo dõi tương tự khác cần thiết cho hoạt động của Trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi. Điều này bao gồm các công nghệ cho phép bạn truy cập vào các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi.
  2. Hiệu suất. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo hoặc các công nghệ theo dõi tương tự khác để đánh giá hiệu suất của Trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi như một phần của các phương pháp phân tích để giúp hiểu được cách thức mà khách truy cập sử dụng trang web và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn.
  3. Chức năng. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo hoặc các công nghệ theo dõi tương tự khác để nâng cao chức năng khi truy cập hoặc sử dụng Trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào Trang web của chúng tôi hoặc theo dõi các tùy chọn được chỉ định của bạn.
  4. Quảng cáo. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và tập tin chỉ báo của bên thứ ba để cung cấp nội dung, bao gồm các quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn, trên Trang web của chúng tôi hoặc trên Trang web của bên thứ ba.
1.3. Quản Lý Cài Đặt Cookie

Bạn có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt Internet của mình. Bạn có thể yêu cầu trình duyệt thông báo khi bạn nhận được cookie mới, xóa từng cookie hoặc xóa tất cả cookie. Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng truy cập aboutcookies.org.
Xin lưu ý rằng, nếu bạn chọn xóa cookie Curfex, quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm chất lượng hoặc bị hạn chế.